Klachtencommissie EMS (voluit: Klachtencommissie Extramuraal Medisch Specialist) is een stichting die de klachtopvang in het kader van de WKCZ  waarneemt voor met name ZBCís en solisten.

Sinds 1995 is de WKCZ (Wet Klachtrecht CliŽnten Zorgsector) van toepassing en verplicht de aanbieders van zorg om een passende regeling te hebben voor de behandeling van eventuele klachten. Daarvoor acht de WKCZ het noodzakelijk dat er een klachtencommissie is, bestaande uit minimaal 3 leden. Onder Formulieren treft u de volledige wettekst aan.

Wat wij aanbieden is een klachtopvang in de ruimste zin van het woord. Dat houdt in dat wij naast een klachtencommissie ook kunnen zorgdragen voor patiŽntenfolders, eventuele bemiddeling en jaarverslagen. Hierbij hebben wij als uitgangspunt dat de arts er zoveel mogelijk zelf uit moet komen met zijn patiŽnt.

Op de volgende paginaís leest u meer over onze werkwijze en uit welke leden de klachtencommissie bestaat. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen of onze tarieven, dan kunt u altijd contact opnemen. Ons email adres is info@klachtencommissie-ems.nl of per telefoon 030-6970817.

 

 

Over ons